تبلیغات
(شاه مردان علی) - چشمه هایى از دانش على(ع)
(شاه مردان علی)
چشمه اول

یكى از علماى یهود نزد والى آمد و گفت: آیا تو جانشین پیامبر این امت هستى؟ ا


و گفت: آرى. یهود گفت كه ما در تورات دیده ایم كه جانشینان پیامبران در میان امت آنان، دانشمندترین آنان است.


 پس مرا آگاه كن كه خداى تعالى كجاست، آیا در زمین است یا در آسمان؟

او گفت: او در آسمان و برعرش است. یهودى گفت در این صورت زمین از وجود خدا 

خالیست و بنا به قول تو در جایى هست و در جایى نیست.

والى برآشفت و گفت: از نزد من دور شو وگرنه تو را مى كشم! یهودى در حال تعجب از این سخن از نزد وى دور شد.

در همین حال على(ع) از مقابل او عبور كرد و فرمود: اى یهودى، آنچه پرسیدى و آن چه در پاسخ شنیدى من مى دانستم.  

ما مى گوییم خداى عزوجل جا و مكان را آفرید و براى او جا و مكانى نیست

و بالاتر از این است كه مكانى او را در برگیرد بلكه او هر آن چه را كه در مكان است

فراگرفته است و چیزى وجود ندارد كه از حیطه تدبیر او بیرون باشد و براى تأیید صحت آن چه گفتم

از كتاب خود شما خبر مى دهم و اگر دانستى كه درست است آیا ایمان مى آورى؟

یهودى گفت: آرى

فرمود: آیا در بعضى كتاب هاى خود ندیده اید كه روزى موسى بن عمران نشسته بود،

ناگاه فرشته اى از جانب شرق نزد او آمد و موسى از او پرسید از كجا آمدى؟

 گفت: از جانب خداى عزوجل و فرشته اى از سوى مغرب سوى او آمد. موسى بدو گفت از كجا آمدى؟

گفت از نزد خداى عزوجل. آنگاه فرشته دیگرى نزد او آمد و گفت از آسمان هفتم و از نزد خداى عزوجل آمده ام

و سپس فرشته اى دیگر آمد و گفت از زمین هفتم و از جانب خداى عزوجل آمده ام.

 موسى(ع) گفت: منزه است آن خدایى كه جایى از او خالى نیست و به همه جا نزدیك است.

یهودى گفت: گواهى مى دهم كه این سخن حق است و باز گواهى مى دهم كه تو سزاوارترى به جانشینى پیامبرت.طبقه بندی: فضایل حضرت علی (ع)،
برچسب ها: چشمه های از دانش امام علی (ع)، حضرت علی (ع)، شاه مردان،

تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 | 16:38 | نویسنده : امین ارونق پور | نظرات

  • اخبار
  • راکت
  • کارت شارژ همراه اول