تبلیغات
(شاه مردان علی) - علی (ع)
(شاه مردان علی)
على را وصف، در باور نیاید *** زبان هرگز ز وصفش بر نیاید
على تركیبى از زیباترینهاست *** على تلفیقى از شیواترینهاست 
على راز شگفت روز آغاز *** على روح سبكبالى و پرواز

زبان عشق را گویاترینبود ***  طریق درد را پویاترین بود 


دل دریایى‏اش دریاى خون بود *** ضمیرش چون شهادت لاله‏گون بود
صداقت از وجودش رشك مى‏برد *** اصالت از حشورش غبطه مى‏خورد
صلابت ذره‏اى از همتش بود *** شجاعت در كمند هیبتش بود
سلاست در زبانش موج مى‏زد *** كلامش تكیه را بر اوج مى‏زد
غبار عشق، خاك كوى او بود *** عبیر و مشك، مست از بوى او بود
على با درد غربت آشنا بود *** على تنهاترین مرد خدا بود 
على در آستین دست خدا داشت *** قدم در آستان كبریا داشت‏
نواى عشق از ناى على بود *** اذان سرخ، آواى على بود
شهادت از وجودش آبرو یافت *** شهادت هر چه را دارد از او یافت
‏على سوز و گدازى جاودانه است *** على راز و نیازى عاشقانه است
تپش در سینه‏اش حرفى دگر داشت *** حدیث خوردن خون جگر داشت
شگفتا! عشق از او وام گیرد *** محبت آید و الهام گیرد
تلاطم پیش پایش سخت آرام *** تداوم در حضورش بى سرانجام 
توان در پیش پایش ناتوان است *** فصاحت در حضورش بى زبان است
خطر مى‏لرزد از تكرار نامش *** سفر گم مى‏شود در نیم گامش‏
یورش از ذوالفقارش بیم دارد *** تهاجم صحبت از تسلیم دارد
كفش خونین‏ترین گل پینه را داشت *** ضمیرش صافى آیینه را داشت
من او را دیده‏ام در بى كرآنها *** فراتر از تمام كهكشانها
من او را دیده‏ام آن سوى بودن *** فراز لحظه ناب سرودن
من او را دیده‏ام در فصل مهتاب *** درون خانه مهتابى آب
على را از گل «لا»«آفریدند *** براى عشق، مولا آفریدند
سخن هر چند گویم ناتمام است *** سخن در حد او سوداى خام است
ز دریا قطره آوردن هنر نیست *** زبانم را توانى بیشتر نیست
ولى تا با سخن گردد دلم جفت *** بگویم آنچه آن شوریده مى‏گفت
«على را قدر، پیغمبر شناسد *** كه هر كس خویش را بهتر شناسد»

 
طبقه بندی: اشعار سروده شده در وصف مولا ،
برچسب ها: شعر درباره امام علی (ع)، شاه مردان، علی،

تاریخ : یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 | 15:41 | نویسنده : امین ارونق پور | نظرات

  • اخبار
  • راکت
  • کارت شارژ همراه اول